Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Pro vás

Stavíte či provozujete budovu?

Chcete, aby vaše budova byla komfortní, efektivní, úsporná a šetrná k životnímu prostředí…jinými slovy inteligentní?

Synerga umí pro vás systémy, které splní výše uvedené požadavky nejen navrhnout, ale také realizovat a s odbornou péčí provozovat.

Synerga je systémový integrátor inteligentních budov

GDPR

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám informovat vás o tom, jak společnost Synerga a.s. v souvislosti s nabízením, inzerováním, prodejem, správou produktů a služeb zpracovává vaše osobní údaje.

Naše informační memorandum popisuje základní zásady nakládání s osobními údaji našich klientů a dále vám poskytuje informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Veškeré informace se dozvíte v tomto dokumentu –Informační memorandum Synerga a.s.

Kontaktní e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů: 
dpo@synerga.cz