Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

  • instalace
  • elektrotechnické rozvody
  • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
  • další technická zařízení v budovách

GDPR

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám vás informovat o tom, jak společnost Synerga a.s. v souvislosti s nabízením, inzerováním, prodejem, správou produktů a služeb zpracovává vaše osobní údaje.

Naše informační memorandum popisuje základní zásady nakládání s osobními údaji našich klientů a dále vám poskytuje informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Veškeré informace se dozvíte v tomto dokumentu – Informační memorandum Synerga a.s.

Kontaktní e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů: 
dpo@synerga.cz