Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Pro vás

Stavíte či provozujete budovu?

Chcete, aby vaše budova byla komfortní, efektivní, úsporná a šetrná k životnímu prostředí…jinými slovy inteligentní?

Synerga umí pro vás systémy, které splní výše uvedené požadavky nejen navrhnout, ale také realizovat a s odbornou péčí provozovat.

Synerga je systémový integrátor inteligentních budov

Energetické služby

Výroba a rozvod energieDodávka a distribuce energie

  • Převzetí, provozování a udržování Vašich zdrojů a rozvodů energie, kotelen, rozvodů tepla, výměníkových stanic a jiného technického zařízení pro výrobu; vyhodnocení využití zdrojů energie.
  • Výstavba nových energetických zařízení podle Vašich potřeb a důkladné analýzy energetického hospodářství v areálu.

Prodej a rozúčtování energie

  • Prodej všech druhů energií nájemcům ve Vašem areálu
  • Rozúčtování energií na Vaše divize a střediska. Odečty instalovaných měřidel, archivace dat v elektronické formě

Distribuce energie

  • Provozování lokální distribuční soustavy v rámci Vašeho areálu se všemi povinnostmi, včetně zajištění licencované, koncesované činnosti. Podnikání v energetických odvětvích upravuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Jaké výhody získáte

  • Zázemí kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z velkých energetických hospodářství
  • Přenesení veškeré legislativní a administrativní náročnosti na nás
  • Splněním zákonných povinností se vyhnete problémům s kontrolními orgány a omezíte náklady na pokuty