Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

 • instalace
 • elektrotechnické rozvody
 • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
 • další technická zařízení v budovách

Energie

Výroba a rozvod energieDodávka a distribuce energie

 • Převzetí, provozování a udržování Vašich zdrojů a rozvodů energie, kotelen, rozvodů tepla, výměníkových stanic a jiného technického zařízení pro výrobu; vyhodnocení využití zdrojů energie.
 • Výstavba nových energetických zařízení podle Vašich potřeb a důkladné analýzy energetického hospodářství v areálu.

Prodej a rozúčtování energie

 • Prodej všech druhů energií nájemcům ve Vašem areálu
 • Rozúčtování energií na Vaše divize a střediska. Odečty instalovaných měřidel, archivace dat v elektronické formě

Distribuce energie

 • Provozování lokální distribuční soustavy v rámci Vašeho areálu se všemi povinnostmi, včetně zajištění licencované, koncesované činnosti. Podnikání v energetických odvětvích upravuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Jaké výhody získáte

 • Zázemí kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z velkých energetických hospodářství
 • Přenesení veškeré legislativní a administrativní náročnosti na nás
 • Splněním zákonných povinností se vyhnete problémům s kontrolními orgány a omezíte náklady na pokuty