Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

 • instalace
 • elektrotechnické rozvody
 • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
 • další technická zařízení v budovách

Masarykova univerzita Brno, kampus Bohunice

Spolupráce od roku 2007.

 • Biotechnologický inkubátor INBIT
 • CETOCOEN
 • CESEB
 • biology PARK
 • Realizace systému měření a regulace ČOV
 • Ilbit
 • Realizace systému měření a regulace v souvislosti s úpravou zdroje chladu pavilonu Z