Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

  • instalace
  • elektrotechnické rozvody
  • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
  • další technická zařízení v budovách

IKEA

Spolupráce 2007.
Měření a regulace, monitoring spotřeb, centrální energetický dispečink.

  • IKEA Praha, Černý Most, výstavba
  • IKEA Brno, rozšíření a přestavba
  • IKEA Brno, sběr dat z měřičů spotřeb energií
  • IKEA Ostrava, sběr dat z měřičů spotřeb energií

Spolupráce v oblasti měření a regulace, sběru dat z měřičů tepla, elektroměrů a vodoměrů. Realizace centrálního energetického dispečinku Honeywell EBI.