Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

 • instalace
 • elektrotechnické rozvody
 • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
 • další technická zařízení v budovách

Dodávky a instalace

Dodávky a instalaceKaždý investor který staví nebo provozuje budovy se snaží, aby jeho budova byla nákladově efektivní, energeticky úsporná, poskytovala plný komfort svým uživatelům a zároveň vysokou flexibilitu při změnách jejího užívání.

Pokud jsou všechny systémy a služby koncepčně provázány, aby maximálně sloužily uživatelům budovy, mluvíme o inteligentních budovách.

Synerga již dvacet let své projekty navrhuje tak, aby výše uvedené požadavky splnila, Synerga je systémový integrátor inteligentních budov.

Elektrické systémy

 • řídicí systémy a měření a regulace
 • slaboproudé instalace – EPS, EZS, CCTV, atd.
 • speciální instalace

Technologie v budovách

 • vytápění a tepelné zdroje
 • větrání
 • chlazení a klimatizační systémy

Následné služby

 • nepřetržitá servisní služba
 • provoz a údržba technických zařízení
 • dodávky tepla

Jaké výhody získáte

 • Vaše budova bude úsporná a komfortní
 • Všechna zařízení budou navržena, dodána a instalována tak, aby správně spolupracovala
 • Všechna zařízení v budově budou při instalaci optimalizována z hlediska komfortu i nákladů