Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

  • instalace
  • elektrotechnické rozvody
  • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
  • další technická zařízení v budovách

Nemocnice Kyjov

Spolupráce od roku 1995.
Měření a regulace, centrální dispečink, rekonstrukce tep. sítí, provoz a servis.

  • Regulace předávacích stanic, centrální dispečink (Honeywell)
  • Komplexní problematika vytápění areálu nemocnice, teplovodní systém, technologie distribuce a spotřeby tepla, objektové předávací stanice tepla, topný systém, termoregulační hlavice, primární síť, silnoproud, měření a regulace, přenos dat a dispečink
  • Měření a regulace výměníkových stanic, vytápění a vzduchotechnik více budov v areálu vč. centrálního energetického dispečinku (systém Honeywell)
  • Rekonstrukce primární tepelné sítě, rekonstrukce předávacích stanic na patách objektů vč. měření tepla, instalace regulačního systému a tepelný dispečink, osazení termostatických ventilů ve všech objektech vč. hydraulického vyvážení topné soustavy
  • Provoz horkovodní výměníkové stanice, předávacích stanic, VZT zařízení, napojení na centrální dispečink s nepřetržitým provozem
  • Provoz teplárny Kyjov – spolupráce při provozu