Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

 • instalace
 • elektrotechnické rozvody
 • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
 • další technická zařízení v budovách

Masarykův onkologický ústav v Brně

Spolupráce od roku 1998.
Měření a regulace, monitorovací a přístupové systémy.

 • Měření a regulace VZT a vytápění I., II.a III. etapy vč. energetického dispečinku (systém Honeywell)
 • Měření a regulace VZT a vytápění PET centrum a kuchyně vč. energetického dispečinku (systém Honeywell)
 • Měření a regulace VZT a vytápění nové budovy vč. energetického dispečinku (systém Honeywell)
 • Měření a regulace energocentra vč. energetického dispečinku (systém Honeywell)
 • Monitorovací a přístupový systém chirurgie
 • ReCAMO
 • Rekonstrukce objektu C3
 • Zdroj páry, přechod pára / horkovod