Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

 • instalace
 • elektrotechnické rozvody
 • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
 • další technická zařízení v budovách

FIT VUT v Brně

Spolupráce 2008 - 2016.
Řídící systémy budov, slaboproudé systémy.

 • server Honeywell EBI
 • 15 tisíc datových bodů
 • řízení systému vytápění, větrání a klimatizace
 • komplexní systém sběru energetických dat
 • kamerový systém
 • přístupový systém
 • sběr údajů o spotřebách energií a médií
 • sběr technologických hodnot
 • vyhodnocování a analýza spotřeb