Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

  • instalace
  • elektrotechnické rozvody
  • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
  • další technická zařízení v budovách

Mendelova univerzita v Brně

Spolupráce od roku 2003.
Měření a regulace, řízení budov, rekonstrukce objektu a tep. sítí, monitoring, energetické služby.

  • Úpravy technologií a MaR objektů areálu
  • Výstavba pavilonu Q
  • Rekonstrukce VS a teplovodních kanálů
  • Biotechnologický pavilon M a X
  • Instalace měřidel pro měření a vyhodnocování spotřeb energií s napojením na monitorovací systém areálu
  • Zajištění provozu technických zařízení budov areálu včetně vrátní služby