Synerga a.s.

Synerga

Hotline 602 540 138

Technická zařízení budov

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbami. Zahrnuje tyto obory:

  • instalace
  • elektrotechnické rozvody
  • zabezpečovací technika, měření a regulace, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení
  • další technická zařízení v budovách

Projekt Veleslavín

Spolupráce od roku 2019.
Dodávka tepla, modernizace stávajícího zdroje vytápění a zajištění provozu a servisu.

Od 1. ledna 2019 zahájila naše dceřiná společnost HVV Energo vyrábět a dodávat teplo pro areál Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Součástí desetiletého energetického kontraktu je dodávka tepla, modernizace stávajícího zdroje vytápění a zajištění provozu a servisu.